สเต็ม -25 องศา Full Carbon

สเต็ม Twitter
-25 องศา Full Carbon น๊อต ไทเทเนี่ยม
Ø31.8 x 100 mm. 133 g.
แดง เทา
ราคา 1,600 บาท
Visitors: 489,232