แฮนด์ เสต็ม หลักอาน คาร์บอน

แฮนด์หมอบ แอโร่ สเต็ม หลักอาน Twitter ซ่อนสาย 
 
 
แฮนด์หมอบ แอโร่ Twitter ซ่อนสาย 
Ø 31.6 x 400 mm.  นน. 318g Ø  / 31.6 x 420 mm. 320g 
ราคา 400 บาท

หลักอาน Twitter
 

Ø31.6 x 350 mm. 270 g. 
ราคา 490 บาท

สเต็ม Twitter 

Ø31.8 x 65 mm. (112 g.) / Ø31.8 x 80 mm. (116 g.) / Ø31.8 x 90 mm. (116 g.)
Ø31.8 x 100 mm. (121g.)  / Ø31.8 x 110 mm. (129g.) 
ราคา400บาท
แดง เทา
Visitors: 489,232