ชุด แฮนด์ 3ชิ้น TW

ชุด แฮนด์ 3ชิ้น TW
ชุด แฮนด์ 3ชิ้น TW แฮนด์ตรงยาว 630 / 680 แฮนด์ปีกนก 630 mm มีสี แดง และเทา
ราคารวม 1,250 บาท


สเตมคอ TW+-7องศา 
ความยาว 90 mm นน.120 กรัม แดง/เทา
ราคา 550 บาท
หลักอานTW
ความยาว 350 mm/31.
ราคา 400 บาท
แฮนด์
แฮนด์ตรงยาว 630 / 680mm แฮนด์ปีกนก 630 mm มีสี แดง และเทา
ราคา 400 บาท
Visitors: 489,232