เปิดร้าน TWITTER

วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ได้จัดงานเปิดร้าน LEGO BIKE อย่างเป็นทางการ

และ คุณ ธนา ไชยประสิทธิ์(หัวหน้านักกีฬาไทย)

ให้เกียรติ์เป็นประธานในงานและเป็นผู้กล่าวเปิดงานอีกด้วย คนมาร่วมงานกันเยอะมากครับ 

ทางร้าน LEGO BIKE ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

เพื่อเป็นการขอบคุณจากใจ ทางร้านจะบริการให้ลูกค้าทุกท่านทุกระดับประทับใจ

และซื่อสัตย์ตลอดไป

 

TWITTERBIKES.COM

ขอบคุณครับ

Visitors: 525,342